KABUKI official website

Kabuki : a wonder of Japanese Culture

GuideGuide to Kabuki

May Highlight Clips

Kabukiza Theatre May program highlight video clips

SANNIN KICHISA TOMOE NO SHIRANAMI
TSUCHIGUMO


KANADEHON CHŪSHINGURA - Michiyuki Tabiji no Hanamuko
KANADEHON CHŪSHINGURA - Act 6, Yoichibē Uchi Kanpei Harakiri
HACHIJIN SHUGO NO HONJŌ - Kosui Gozabune
SHUNKYŌ KAGAMI JISHI
May at the Kabukiza Theatre