Kabuki performance schedule|KABUKI WEB

KABUKI official website

Kabuki : a wonder of Japanese Culture

Kabuki performance schedule

Mon. Theatre | Venue Performance name Ticket
Oct Osaka Shochikuza Theatre
(OSAKA)
October Program at Osaka Shochikuza Theatre
Oct 03 (Mon) - Oct 25 (Tue), 2022
Aug 24 (Wed), 2022
Oct Kabukiza Theatre
(TOKYO)
October Program at Kabukiza Theatre
Oct 04 (Tue) - Oct 27 (Thu), 2022
Sep 14 (Wed), 2022
Oct Other Theatres
(OTHER)
October Program at Other Theatres
Oct 05 (Wed) - Oct 27 (Thu), 2022
Sep 07 (Wed), 2022
Nov Other Theatres
(OTHER)
November Program at Other Theatres
Nov 03 (Thu) - Nov 27 (Sun), 2022
Oct 07 (Fri), 2022
Nov Kabukiza Theatre
(TOKYO)
November Program at Kabukiza Theatre
Nov 07 (Mon) - Nov 28 (Mon), 2022
Oct 14 (Fri), 2022
Dec Minamiza Theatre
(KYOTO)
December Program at Minamiza Theatre
Dec 04 (Sun) - Dec 25 (Sun), 2022
Nov 09 (Wed), 2022
Dec Kabukiza Theatre
(TOKYO)
December Program at Kabukiza Theatre
Dec 05 (Mon) - Dec 26 (Mon), 2022
Nov 14 (Mon), 2022
Jan Other Theatres
(OTHER)
January Program at Other Theatres
Jan 02 (Mon) - Jan 24 (Tue), 2023
Nov 19 (Sat), 2022
Jan Osaka Shochikuza Theatre
(OSAKA)
January Program at Osaka Shochikuza Theatre
Jan 05 (Thu) - Jan 28 (Sat), 2023
Nov 29 (Tue), 2022
Jan Shinbashi Enbujo Theatre
(TOKYO)
January Program at Shinbashi Enbujo Theatre
Jan 06 (Fri) - Jan 27 (Fri), 2023
Nov 25 (Fri), 2022

Theatre schedule information

Theatre 2022 2023
Oct Nov Dec Jan Feb Mar
Kabukiza Theatre
(Tokyo)
Shinbashi Enbujo Theatre
(Tokyo)
         
Minamiza Theatre
(Kyoto)
         
Osaka Shochikuza Theatre
(Osaka)
       
Other Theatres
(Other)