KABUKI official website

Kabuki : a wonder of Japanese Culture

GuideGuide to Kabuki

Stage Photos

 • kabukiza Theatre
  TOKYO
  Kabukiza Theatre
 • Shinbashi Enbujo Theatre
  TOKYO
  Shinbashi Enbujo
  Theatre
 • Minamiza Theatre
  KYOTO
  Minamiza Theatre
 • Osaka Shochikuza Theatre
  OSAKA
  Osaka Shochikuza
  Theatre
 • Other Theatre
  OTHER
  Other Theatre

*Pictures will be taken down after the last day of the performances.

TOKYO

January at the Kabukiza Theatre

 • ▲From left, Nakamura Tsurumatsu, Bandō Shingo, Bandō Minosuke,
  Onoe Matsuya, Nakamura Hayato, Nakamura Kashō,
  Nakamura Yonekichi, Nakamura Tanenosuke, Nakamura Kangyoku
  in 'KOTOHOGITE HANAGATA TSUDOU HASHIRADATE'.

 • ▲From left, Nakamura Tsurumatsu, Bandō Shingo, Nakamura Hayato,
  Bandō Minosuke, Onoe Matsuya, Nakamura Kashō,
  Nakamura Yonekichi, Nakamura Tanenosuke, Nakamura Kangyoku
  in 'KOTOHOGITE HANAGATA TSUDOU HASHIRADATE'.

 • ▲From left, Nakamura Fukunosuke, Ichikawa Ennosuke in 'AKUTARŌ'.

 • ▲From left, Nakamura Fukunosuke, Ichikawa En'ya, Ichikawa Ennosuke,
  Nakamura Takanosuke in 'AKUTARŌ'.

 • ▲From left, Nakamura Ganjirō, Nakamura Senjaku
  in 'YŪGIRI NAGORI NO SHŌGATSU'.

 • ▲From left, Nakamura Kikaku, Kamimura Kichiya, Nakamura Ganjirō,
  Nakamura Toranosuke, Nakamura Matagorō, Nakamura Jūjirō
  in 'YŪGIRI NAGORI NO SHŌGATSU'.

 • ▲From left, Nakamura Jakuemon, Nakamura Kichiemon
  in 'KANADEHON CHŪSHINGURA'.

 • ▲From left, Nakamura Jakuemon, Nakamura Kichiemon, Nakamura Baigyoku
  in 'KANADEHON CHŪSHINGURA'.

 • ▲From left, Ichikawa Somegorō, Matsumoto Hakuō, Matsumoto Kōshirō
  in 'SUGAWARA DENJU TENARAI KAGAMI'.

 • ▲From left, Ichikawa Somegorō, Bandō Yajūrō, Matsumoto Hakuō,
  Matsumoto Kōshirō, Ōtani Hirotarō, in 'SUGAWARA DENJU TENARAI KAGAMI'.

 • ▲From left, Kataoka Ainosuke, Nakamura Shikan, Nakamura Matsue,
  Bandō Yajūrō, Ichikawa Sadanji in 'RAKUDA'.

 • ▲From left, Kataoka Ainosuke, Nakamura Matsue, Nakamura Shikan in 'RAKUDA'.

 • ▲Kabukiza Theatre